Stichting de Zorghulp

"lang zal ze leven"

Hoe vaak zingen wij dat niet? Hoe vaak is dat lied niet voor een ieder van ons gezongen?
Gezond oud worden willen we allemaal. “In de Gloria”
Maar helaas is voor velen de werkelijkheid anders. Het schrikbeeld voor vele ouderen is om weggestopt te worden in een bejaarden- of verzorgingstehuis, zodra ze hulpbehoevend worden.
Weg uit je vertrouwde omgeving, en van je dierbare herinneringen naar een soort eenzaamheid welke eerder kan leiden tot depressie en ziekte.
Meer dan 200.000 ouderen met of zonder een ernstige beperking moeten het zonder zorg stellen. De overheid kan de zorg voor ouderen niet meer aan. 24uurs thuiszorgmedewerkers zijn er niet voldoende.
Menigeen zou nog in zijn eigen woonomgeving kunnen blijven als men over voldoende en betaalbare hulp zou kunnen beschikken. Onze oplossing bestaat al vanaf 2006 en het maakt me trots dat door Stichting de Zorghulp velen thuis kunnen blijven wonen en het bespaart de overheid miljoenen per jaar.
Wilt u ook dat de kwaliteit van leven van uzelf of uw familielid behouden wordt? Of misschien heeft u behoefte aan een referentie, kijk dan op onze website, volgt ons op facebook of bel ons gerust..

Met vriendelijke groet,

Roel Schoenmaker

Oprichter en voormalig Directeur.

Roel Schoenmaker