Stichting de Zorghulp

Financiële structuur

Al onze cliënten hebben een WLZ-indicatie. Deze indicatie wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) en is het uitgangspunt voor onze zorgoplossing. Als u over een WLZ-indicatie beschikt, kan het PGB (persoonsgebonden budget) worden aangevraagd bij het Zorgkantoor. Zodra dit alles is toegekend, kunnen wij starten met de zorg.

De betalingen gaan automatisch via de SVB (Sociale Verzekeringsbank) Hier wordt de Zorgovereenkomst met een Zorginstelling afgesloten en dan lopen alle betalingen vervolgens automatisch. Daarnaast hebben wij met elke cliënt onze eigen zorgovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd waar een ieder verantwoordelijk voor is. 

U ontvangt van ons elke maand een factuur. Indien de SVB en het Zorgkantoor alle contracten hebben verwerkt en de betalingen automatisch doen hoeft u met deze factuur niets te doen. U archiveert de factuur alleen voor uw eigen administratie. Het komt vaak voor dat de zorgvraag van een cliënt erg urgent is. Wij kunnen dan alvast starten met de zorgverlening. U dient dan het maandbedrag zelf voor te schieten. Zodra de SVB en het Zorgkantoor alle papieren hebben verwerkt en over gaan tot betaling zal dit met terugwerkende kracht zijn en krijgt u het voorgeschoten bedrag van ons retour.

Wij adviseren iedere cliënt om met dit hele traject van administratieve handelingen professionele hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld d.m.v. een mantelzorgmakelaar of onafhankelijke clientondersteuner. Stichting de Zorghulp kan door belangenverstrengeling deze ondersteuning niet bieden. Wij hebben inmiddels goede ervaringen met een aantal mantelzorgmakelaars in Nederland en kunnen u hiernaar doorverwijzen.

Wij streven er naar om zo transparant mogelijk in te zijn en hanteren altijd een vast maandbedrag (in sommige gevallen kan dit bedrag iets afwijken omdat de eisen die aan de au-pair gesteld worden hoger zijn of als de zorg zwaarder is dan gemiddeld) Deze bedragen worden met u van tevoren afgesproken.

Wij werken tevens heel graag via het PGB portaal. In deze online omgeving administreren wij samen met de cliënt. Er hoeft geen papierwerk meer aan de pas te komen. De zorgkantoren zijn momenteel bezig om dit voor steeds meer cliënten in te vullen. U kunt hier op de website van de SVB of het zorgkantoor meer informatie over vinden.