STichting de Zorghulp

Disclaimer

Stichting de Zorghulp is uitgever van http://www.stichtingdezorghulp.nl/ en onderhoudt de website, alternatieve url’s die dezelfde site representeren.

Stichting de Zorghulp heeft de informatie op zijn websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. De informatie beschrijft echter algemene trends en situaties, waar niet zonder meer medische conclusies voor een individueel geval aan kunnen worden verbonden. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie, dient u dus altijd te overleggen met uw arts of andere professionele hulpverlener.

Voor informatie gepresenteerd op websites van derden draagt Stichting de Zorghulp geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op de stichting de zorghulp-website is opgenomen.

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op http://www.stichtingdezorghulp.nl/ en overige sites waarover Stichting de Zorghulp de redactie voert, rust copyright dat toebehoort aan de Stichting Stichting de Zorghulp: niets uit deze websites mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.